Tag: 36 tư thế quan hệ

36 tư thế quan hệ tình dục

Trong cuộc sống quan hệ tình dục, yếu tố giúp cả hai cùng thăng hoa không chỉ là việc bạn nam yếu hay khỏe mà yếu tố đầu tiên là kỹ năng. Có khi nào bạn cảm thấy nhàm chán với một kiểu tư thế cứ lặp đi lặp lại? Nếu có hãy cùng mình......