Thông Tin Thuốc

Dược sĩ đại học giải đáp những thắc mắc của bạn về thông tin thuốc: thuốc có tốt không?, giá bao nhiêu? các bạn cùng theo dõi nhé!

Thuốc Metronidazol giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc metronidazol giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? METRONIDAZOL 250MG Thuốc metronidazol có tác dụng gì? Thuốc metronidazol có tác dụng: Metronidazol được dùng để điều......

Thuốc kagasdine giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc kagasdine giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? KAGASDINE Thuốc kagasdine có tác dụng gì? Thuốc kagasdine có tác dụng: Điều trị các triệu chứng trào ngược......

Thuốc aspirin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc aspirin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? ASPIRIN Thuốc aspirin có tác dụng gì? Thuốc aspirin có tác dụng: Có tác dụng hạ sốt và......

Thuốc clorpheniramin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc clorpheniramin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? CLORPHENIRAMIN Thuốc clorpheniramin có tác dụng gì? Thuốc clorpheniramin có tác dụng Điều trị các bệnh liên quan......

Thuốc augmentin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp Thuốc Augmentin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? AUGMENTIN Thuốc Augmentin có tác dụng gì? Thuốc Augmentin 625 mg có tác dụng  Điều trị nhiễm......

Thuốc acetylcystein giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc acetylcystein 200mg giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? ACETYLCYSTEIN Thuốc acetylcystein có tác dụng gì? Thuốc acetylcystein có tác dụng Tiêu chất nhầy trong mucoviscidosis,......

Thuốc cetirizin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc cetirizin giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? CETIRIZIN Thuốc cetirizin có tác dụng gì? Thuốc cetirizin có tác dụng: Điều trị triệu chứng viêm mũi......

Thuốc tatanol giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc tatanol giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? TATANOL Thuốc tatanol có tác dụng gì? Thuốc tatanol có tác dụng Thuốc có tác dụng giảm đau,......

Thuốc smecta giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc smecta giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? SMECTA Thuốc smecta có tác dụng gì? Thuốc smecta có tác dụng Điều trị các triệu chứng trong......

Thuốc piracetam giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không?

Với thị trường ngành dược hiện nay đang biến động nhiều,  giá thuốc không thống nhất, và thật giả lẫn lộn. Dược sĩ đại học sẽ giải đáp thuốc piracetam giá bao nhiêu? có tác dụng gì? có tốt hay không? PIRACETAM Thuốc piracetam có tác dụng gì? Thuốc piracetam có tác dụng  Thuốc piracetam tác động đến não......