Cảnh báo: Thận trọng khi chủng ngừa cho trẻ sinh non