Triệu chứng nôn nhiều khi có thai và nhiễm Helicobacter pylori

BS Đỗ Khoa Nam

buồn nôn trong thai kì
Hình ảnh mô phỏng triệu chứng buồn nôn trong thai kì

Y văn đã từng đề cập đến mối liên quan giữa nhiễm Helicobacter pyloritriệu chứng nôn nhiều trong thai kỳ. Để làm sáng tỏ vấn đề, Deborah và các cộng sự tại Departments of Family Medicine and Gastroenterology, SMBD Jewish General Hospital, McGill University, Montreal, Canada đánh giá một cách hệ thống các nghiên cứu liên quan đến mối liên quan này.

Các nhà nghiên cứu sử dụng nguồn dữ liệu MEDLINE/Pubmed, EMBASE, Web of Science, trong khoảng thời gian 1996 – 1/2007. Chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori dựa vào một trong các xét nghiệm: kháng thể trong huyết thanh, sinh thiết niêm mạc tiêu hóa, xét nghiệm nước bọt, xét nghiệm phân. Trong số 169 tài liệu tìm được, các tác giả đi sâu vào khảo sát 22 nghiên cứu, và cuối cùng chọn lựa được 14 tài liệu đáp ứng với tiêu chuẩn nhận vào nghiên cứu.

Trong 14 nghiên cứu bệnh chứng này, có tổng cộng 1.732 đối tượng đều đã đươc xét nghiệm chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori. Kết quả có 10 nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa nhiễm Helicobacter pylori và triệu chứng nôn nhiều trong thai kỳ. Tỷ số chênh (OR) thay đổi từ 0,55 đến 109,33, có 3 nghiên cứu có OR < 1.

Nói chung, các tác giả kết luận là có mối liên quan giữa nôn nhiều khi có thai và nhiễm Helicobacter pylori. Tuy nhiên, có một điều cần lưu ý là sự khác biệt giữa các nghiên cứu khá đáng kể. Chính sự khác biệt này là một hạn chế của nghiên cứu và kết luận trên.

(Theo OBSTETRICS AND GYNECOLOGY vol. 110, no. 3, 9/2007)

Ngày viết:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *